Tại sao cách mạng chúng ta chiến thắng?

Tôi luôn tự đặt câu hỏi này từ nhỏ đến giờ?
Và đây là một trong những câu trả lời!
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười