Giao việc trong công ty khởi nghiệp cho người mới thật khó

Công việc ủy quyền không hề đơn giản, đôi khi bạn sẽ gặp rắc rối là thêm hỗi độn với công việc của công ty startup mình nữa hơn là tốt hơn.
Một chuyện thông thường xảy ra là bạn rất mong đợi nhân viên mới nghiên cứu một công nghệ mới mà bạn chưa bao giờ làm. Bạn hi vọng nhân viên ấy sẽ làm tất cả và nghiên cứu xong sẽ có một bản báo cáo và file code tuyệt vời và đưa ngay vào sản phẩm của mình. Và gần đến ngày, bạn nhìn lại và người đó chỉ mới còn nghiên cứu. 

Câu hỏi trăn trở là tại sao?
Hiểu việc mình cần người được giao sẽ làm
Kết quả mong đợi của dự án 
Thời gian hoàn thành dự án 
Phạm vi thẩm quyền của người được giao việc 
Những điều cần kiểm tra, đối chiếu để đánh giá
Mô tả kỹ công việc cần làm và dành thời gian để viết điều đó ra
Bạn nên mô tả kỹ công việc và kỹ lưỡng theo khả năng người được giao việc.
Sai lầm về ủy thác công việc
Bạn chưa tường biết về bạn định giao, bạn giao việc và yên tâm rằng cấp dưới  bạn chắc chắn sẽ làm được và bạn chờ một kết quả mỹ mãn.
Thật sự, đây là một sai lầm thường gặp của người lần đầu tiên giao việc.
Hãy biết chắc chắn mục tiêu bạn muốn, vạch rõ con đường để người được giao đi đến mục tiêu ấy theo ý bạn để bạn dễ dàng theo dõi theo công việc của bạn đó. Bạn cứ tưởng tượng rằng, thay vì bạn sẽ đi nó, thì người được giao việc sẽ thay bạn đi nó. Bạn hãy tưởng tượng ra tới mức đó.
Nắm rõ trọng tâm bạn cần và tập trung vào nó, hướng mở  tiếp theo nằm ở bạn chứ không phải người được giao việc.

Học thêm về cách giao việc hiệu quả

"Người giỏi không phải là người làm tất cả" là một cuốn sách rất hay, hiệu quả dành cho người những người đầu tiên thực hiện việc giao việc cho cấp dưới.
Trong cuối sách này, những điều vô cùng đơn giản nhưng rất thấm thía để đảm bảo công việc được tốt nhất. Bạn có thể nghe để mình có thể áp dụng tốt nhất vào quản lý.

Đây là link bài nghe:
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười