So sánh mô hình kinh doanh UBER và AIRBNB

Nhìn ra mô hình kinh doanh cho phù hợp tốt nhất với mô hình kinh doanh của bạn

Uber là cho taxi và Airbnb là cho chỗ ở.
Đây là hai công ty hiện tại là loại xu hướng kinh doanh mà nhà đầu tư đang rất quan tâm.
Những công ty truyền thống hàng đầu luôn tự hỏi tại sao những người tiên phong trong lại có giá trị cao như vậy - Họ có tạo ra nhiều lợi nhuận? Họ có tăng trưởng nhanh không? Họ có lợi nhuận trên tài sản cao hơn không? và có chi phí biên thấp hơn không?
Câu trả lời của chúng tôi là Có - tất cả những yếu tố trên.
Cả mô hình kinh doanh Uber và Airbnb đều gây khó hiểu trong hệ sinh thái của họ với việc không có sở hữu những điều kiện cơ bản tài nguyên cần nhất: Uber, công ty có mạng lới dịch vụ taxi lớn nhất nhưng lại không sở hữu một chiếc taxi nào và Airbnb, chuỗi nhà ở lớn nhất lại không sở hữu một cái nhà, lâu đài, nông trại hay tiện nghi của riêng minh.
Đây được gọi là kinh doanh thông minh - không có bất kì cái nào kiếm tiền giống như cái này.
Dành cho những giáo dân (laymen) mới vào nghề và đang quay phim để tạo ra ngôi sao cho công ty khởi nghiệp của họ bằng việc làm lễ truy điệu cho mô hình On-demand Service (dịch vụ theo yêu cầu) của Uber và Airbnb có kiến thức về những điều cơ bản sự khác biệt giữa hai bô hình:
Mô hình On-demand service (Dịch vụ theo yêu cầu) (tham khảo)
Mô hình kinh doanh cho thuê (~ Rental Business model)

Dưới đây là những tiêu chí đánh giá giữa hai mô hình này:


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười