Có nên kiện TVHUB làm chương trình Shark Tank VN không ?
Có nên kiện TVHUB làm chương trình Shark Tank VN không ? 
Vì sự thiếu tốn trọng đã trễ hẹn ghi hình 2 lần và ngày hẹn cuối không thông báo gì cả lẫn email. StartUp đã gửi mail mà không có bất kỳ hồi âm là Sự thiếu tốn trọng Startup và còn gian sảo trong bản cam kết dưới đây.
Trong khi startup đã ký cam kết 
"Chúng tôi đồng ý có mặt vào tất cả các ngày được đội ngũ sản xuất/ Ban tổ chức thông báo cho mục đích ghi hình Chương Trình và không bao gồm bất cứ khoảng thời gian nào ngoài mục đích này. Chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi không có mặt thì đội ngũ sản xuất có thể loại bỏ chúng tôi khỏi Chương Trình và Nhà Sản Xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào của chúng tôi."
 => đây là cái bẫy để lừa và từ chối startUp khi TVHUB không liên lạc StartUp nữa.
Làm ăn chữ "TÍN" quan trọng lắm ... dù khách hàng hay đối tác có nhỏ bé đến đâu cũng phải tôn trọng.
Ngày đầu khởi nghiệp mình đi xe cà tàng SuperDream gặp chủ tịch & CEO tổng công ty nhà máy giấy lớn nhất VN vẫn được tiếp nón nồng hậu.

---Trần Quang Ninh----


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười