Thế nào là công lý?

Những bài triết học lần đầu tiên tôi cảm thấy rất ham muốn và dành nguyên một thời gian dài để xem từ đầu đến hết! Quả thật những niềm khát khao về kiến thức ùa về không ngớt! Hai điều tôi thấy thật sự hữu ích ở đây!
Sự tự do và dân chủ, công lý,... tất cả được định nghĩa rất tường minh và rõ ràng từ ví dụ thực tế.
Người thầy dạy triết học thật sự rất hấp dẫn.
Tôi chia sẻ để nếu bạn vô tình đọc được điều này, xem được clip này, chúng ta sẽ những hiểu biết thật sự tốt hơn trên luận điểm và thế giới quan của mình về mọi mặt. Cũng trên tư duy của nhà Phật, mỗi cái phải tường minh, và rõ ràng ít nhất trên lý luận của bạn.
(sưu tầm)


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười