Bạn mong cầu gì thì bạn sẽ nhận được điều ấy của mình!

Tạo hóa vốn dĩ công bằng: "Bạn mong cầu gì thì bạn sẽ nhận được điều ấy của mình!" miễn là bạn làm việc đến lúc đó!
#ngocumanh Bạn chỉ mong thu nhập, bạn chỉ nhận thu nhập! Bạn ước những khát vọng lớn lao, bạn phải trải qua khó khăn và bạn sẽ nhận được những điều lớn lao!
Chúc bạn đi đến cùng với ước mơ của mình! 

Đây là một bài chia sẻ hết sức chân thực của một trong những startup hàng đầu Việt Nam, hi vọng sẽ mang đến bạn những điều tốt đẹp nhất! 


Đây là một bài chia sẻ rất có ý nghĩa, hi vọng sẽ giúp bạn tiếp tục động lực lớn cho mình!


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười